/public/editor/elFinder/php/../files/images/medicine_images/metforix.jpg
Share this:

Metforix


Tərkibi:

Hər bir örtüklü tabletin tərkibində 780mq metforminə ekvivalent miqdarda

1000mq metformin hidroxlorid vardır.

Farmakoterapevtik qrupu:

Biquanid qrupu peroral hipoqlikemik dərman vasitəsi.

 

Farmakoloji xüsusiyyətləri:

Metformin biquanid qrupundan antihiperqlikemik vasitə olub, 2-ci tip şəkərli diabet zamanı bazal və qida qəbulundan sonra plazmada qlükozanın səviyyəsini azaldaraq qlükozaya qarşı tolerantlığı yaxşılaşdırır. Təsir mexanizmi digər peroral hipoqlikemik preparatlardan fərqlidir.

İstifadəsinə göstərişlər:

  • 2-ci tip şəkərli diabetin müalicəsi; xüsusilə pəhriz və fiziki məşqlərin köməyilə qanda şəkərin səviyyəsinin aşağı salınması mümkün olmayan artıq bədən kütləsinə malik xəstələrdə.
  • Böyüklərdə, monoterapiya şəklində və ya şəkər xəstəliyinin kompleks müalicəsində digər dərman vasitələri ilə birlikdə,
  • 10 yaş və yuxarı uşaqlarda və yeniyetmələrdə, Metforix monoterapiya şəklində və ya insulinlə kombinəedilmiş şəkildə,
  • Orqanizmdə qlükozanın normal səviyyəsinin saxlamnılması mümkün olmadıqda, ən azı bir risk faktoru olan prediyabetik şəxslərdə 2-ci tip şəkərli diabetin müalicəsi zamanı istifadə olunur.

 

Əks göstərişləri

  • Təsir edici madəyə və ya inqrediyentlərdən hər hansı birinə qarşı yüksək həssaslıq (alletgiya)
  • Böyrək və qaraciyər çatışmazlığı və böyrəklərin funksional pozğunluğu olan xəstələr (zərdab kreatinin səviyyəsi kişilərdə >1,5 mq/dl və qadınlarda >1,4 mq/dl).
  • Hiperglisemiya, ürəkbulanma, qusma, dehidratasiya, sürrətli çəki azalması və ya ketoasidoz zamanı nəzarəti mümkün olmayan şəkər xəstəliyi zamanı,
  • Mədə ağrısı, tez-tez və dərin tənəffüs, yuxululuq əlamətləri ilə müşahidə olunan Ketoasidoz (qanda toplanaraq diabetik komaya səbəb ola biləcək “keton cisimcikləri”)

 

 

İstifadə qavdası və dozası

  • Həkiminiz fərqli şəkildə qəbul qaydası və doza təyin etmədikdə, başlanğıc doza kimi gündə 2-3 dəfə qida ilə və ya qida qəbulundan sonra tərkibində 500 mq və ya 850 mq 1 örtüklü tablet qəbul olunur. Maksimal doza üç qəbula bölünmüş 3000 mq/gün təşkil edir.
  • Diabetin müalicəsi üçün standart başlanğıc doza qida ilə və ya qida qəbulunan sonra gündə 2 dəfə 2 qəbula bölünmüş  1000, 1700 mq təşkil edir. 

Müaicə ərzində qanda şəkərin miqdarı təyin olunaraq həkiminiz tərəfindən nəticələrə uyğn doza təyin ediləcəkdir. Müalicə dövründə ən az ildə 1 dəfə böyrəkləin funksiyası yoxlanılmalıdır.

 

Buraxılış forması:

Alüminium folqalı blisterdə 10 örtüklü tablet, 10 blister (100 örtüklü tablet) içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılır.

 

İstehsalçı:

Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti. Beylikdüzü/ İstanbul, Türkiyə

 

Qeydiyyat vəsiqəsi: №17-00548 18.09.2017