/public/editor/kcfinder/upload/images/medicine_images/klomeprol.jpg
Share this:

Klomeprol


Tərkibi:

Metronidazol                500 mq

Xloramfenikol               200 mq

Natamisin                     150 mq

Hidrokortizon asetat      15 mq

 

İstifadəsinə göstəriş:

  • Qrammüsbət  və  qrammənfi  aerob və anaerob  (həmcinin Gardnerella  vaqinalis) flora  tərəfindən bakterial vaqinitlər və servisidlər.
  • Digər növ mikroorqanizmlərə birlikdə Trichomonas vaqinalis tərəfindən törədilən  vaqinitlər və servisitlər.  
  • Digər növ mokroorqanizmlərlə birlikdə Candida cinsindən olan mikroorqanizmlər tərəfindən törədilən göbələk vaqinitləri.
  • Qarışıq flora: Trichomonas  vaqinalis, Candida spp.və bakteriyalar, həmçinin Mycoplasma spp,Clamydia spp,tərəfindən törədilən vaqinitlər.
  • Ginekolojı əməliyyatlardan,abortlardan.histeroqrafiyadan əvvəl, uşaqlıqdaxili kontraseptivlərin istifadəsinndən əvvəl və sonra,uşaqliq  boynunun eroziyasinin diatermokoaqulyasiyasindan əvvəl və sonra .
  • Əks gödtərişlər; Preparatın komponentlərinə qarşı hiperhəssaslıq, ağır qaraciyər və böyrək çatışmazlığı ,agır hematolojı  xəstəliklər,  hamiləliyin birinci trimestri,ana südü ilə qidalandırma dövrü.

İstifadə qaydaları və dozası:

İntravaginal. 1şam axşam, yatmazdan əvvəl , 6-12 gün ərzində.İl ərzin 3kursdan artıq mualicə almaq tövsiyə olunur.

Eroziv və ya xoralı servisitlər zamanı kurslar arasında 7 gün fasilə verməklə, 1-2 kurs müalicə aparilir. Şam əvvəlcədən qayçı vasitəsilə kontur qablaşdırmadan çıxarılır (şamın konturu ilə plyonkanı kəsmək), uzanmış vəziyyətdə,vaginaya, dərinə yeridilir.

Buraxılış forması:

Vaginal şam № 12

İstehsalçı:

Moldova

Qeydiyyat vəsiqəsi: №14-00524 03.06.2014