/public/editor/kcfinder/upload/images/medicine_images/eurofar.jpg
Share this:

Eurofar sirop


Tərkibi:

Hər 5 ml-də:

Fe (III) hidroksid polimaltoz kompleks

elementar dəmirə ekvivalent            50 mq

Fol turşusu                                      50 mkq

B12 vitamini                                    0,7 mkq

 

Farmakoloji təsiri:

Evrofar preparatının tərkibinə daxil olan dəmir hidroksid polimaltoz kompleksi formasında olduğundan bu makromolekulyar kompleks stabildir, mədə-bağırsaq traktında azad dəmir ionlarına parçalanmır. Struktur baxımından polimaltoz kompleks dəmirin təbii birləşməsi olan ferritin ilə oxşar olduğu üçün bağırsaq divarından aktiv transport yolu ilə qana daxil olur. Qanda ferritin ilə birləşərək orqanizmdə, əsasən də qaraciyərdə uzun müddət saxlanılır. Ehtiyac olduqda sümük iliyinə kecərək hemoqlobinin tərkibinə daxil olur. Başqa dəmir duzlarından fərqli olaraq polimaltoz kompleksin tərkibindəki dəmir (III) prooksidant xüsusiyyətlərə malik deyil. Dəmirin mənimsənilməsi ilə defisiti arasında korelyasiya var (dəmir defisiti nə qədər çox olsa, mənimsənilməsi bir o qədər yüksək olacaq).

Fol turşusu B qrupu vitaminlərin tərkibinə daxildir, aminturşuların, nukleotidlərin və nuklein turşuların yaranmasında iştirak edir, eritrositlərin normal inkişafını təmin edir. Fol turşusu orqanizimdə koferment rolunda çıxış edən  tetrafolturşusuna qədər bərpa olunur. Fol turşusu qan hüceyrələrin yaranmasında, blast hüceyrələrin sintezində və meqaloblastların formalaşmasında iştirak edir. Fol turşusunun çatışmamazlığı nəticəsində qanyaranmanın meqaloblast fazanın normoblast fazaya keçməsini tormozlayır.

B12 vitamini eritropoezdə vacib rola malik purin və pirimidin əsaslarının, nuklein turşularının sintezində iştirak edir, eritrositlərdə sulfhidril birləşmələrin aktiv olaraq toplanmasını təmin edir. Həmçinin, vitamin B12hidrogen daşınmasında və transmetilləşmə proseslərində iştirak edir, metioninin sintezini aktivləşdirir. Zülalların sintezini və orqanizmdə toplanmasını artırmaqla anabolik təsir göstərir.

Evrofar preparatı diş emalının qaralmasına səbəb olmur.

 

Göstərişləri:

Latent və kliniki müşahıdə olunan dəmir, fol turşusu və B12 defisitli anemiyalar

 

Dozalanması:

Preparat yemək zamanı və yaxud yeməkdən dərhal sonra daxilə qəbul olunur. Preparat dəmirin defisitinə uyğun olaraq dozalanır.

1 yaşa qədər: 2.5 - 5 ml x 1 dəfə

1 - 12 yaş: 5 - 10 ml x 1 dəfə

12 yaşdan böyük: 20 ml x 1 dəfə

Preparatın qəbulu qanda dəmirin fizioloji miqdarı bərpa olunduqdan sonra 1 ay müddətində davam edilməlidir.

 

Əks göstərişləri:

Qanda dəmirin miqdarının yüksək göstəriciləri (hemosideroz, hemoxromatoz )

 

Buraxılış forması:

Flakon 150 ml

 

İstehsalçı:

VEFA İlac San. ve Tic. Ltd. Şti.

Azerbaycan Respublikasında rəsmi distribütor “Paşa-K” şirkəti.