/public/editor/kcfinder/upload/images/medicine_images/arteast%20tab.jpg
Share this:

Arteasy tablet


Arteasy

 

 

Tərkibi:

Qlükozamin sulfat 2 KCl          500  mq

Xondroitin sulfat                       100 mq

Bosveliya                                     50 mq

Manqan                                        4,10 mq

C vitamini                                     10 mq       

Kollagen Peptid                           40 mq

Hialuron turşusu                          25 mq

MSM                                               50 mq

 

Farmakoloji təsiri:

Arteasy - oynaqların və bütün dayaq-hərəkət

sisteminin keyfiyyətli qidalanması üçün vacib olan

kombinə olunmuş

preparatdır. Qığırdaq toxumasının tamlığının bərpasına kömək edir.

Qlükozamin sulfat - oynaq qığırdağının təbii komponentidir. Kimyəvi

quruluşuna görə aminoşəkərdir. Qığırdaq toxumasının iltihabi və degenerativ

dəyişikliklərində qlükozaminin biosintezi pozulur və belə hallarda yalnız ekzogen daxil olan qlükozamin endogen çatışmazlığı bərpa edir, proteoqlikanların sintezini stimulə edir, oynaq qığırdağının trofikasını yaxşılaşdırır.

Xondroitin sulfat - yüksəkmolekullu polisaxariddir. Birləşdirici toxumanın kompressiyasının qarşısını alır, oynaqdaxili mayenin istehsalını, zədələnmiş oynaqların hərəkətliliyini artırır. Oynaqlardakı hərəkət və hərəkətsizlik zamanı ağrını, iltihabın kəskinliyini, QSİV-ə ehtiyacı azaldır.

Bosveliya (Boswellia serrata) - Hindistanın dağ rayonlarında bitən, qədimdən ayurvedik təbabətdə istifadə olunan və özünün iltihabəleyhinə təsirinə görə hindlilər tərəfindən «iıtihaba qarşı pəhləvan» adlandırılmış burzerlilər (Burseraceae) fəsiləsindən olan bəstə boy ağaclar nəslidir. Bosveliya - artrit zamanı olduqca önəmli olan oynaqların qan dövranını yaxşılaşdırır, damarların tamlığını bərpa edir.

Manqan - hüceyrələrin «müdafiəçisidir». Sümük xəstəliklərinin müalicəsində manqan kalsium qədər əhəmiyyətlidir. Onsuz sümük qığırdaqlarının artımı və bərpası mümkün deyil. O, qlükozaminin vacib hissəsini təşkil edir.

C vitamini kollagenin normal formalaşması dəstəkləyir.

Kurkumin (Curcumin) Curcuma longa - bitkisinin qurudulmuş kök və kökümsovlarından əldə edilən standartlaşmış ekstraktdır. Kurkumin C3 kompleksi tərkibində 95 % Kurkuminoid saxlayır. Kurkumin C3 kompleksi patentli və kliniki olaraq təsdiqlənmiş. Kurkumin NFkB aktivliyini ve dolayısıyla da iltihabın təzahürlərini aradan qaldırmağa kömək edir. Kurkuminoidlər SOQ-1 ve SOQ-2 (siklooksigenaza) və 5-Lipooxigenaza iltihab fermentlərini inhibə etməklə iltihab və ağrını azaldır. Kurkumin C3 kompleksinin artritin müalicəsində effektli olduğu kliniki olaraq sübut olunmuşdur. Kollagen peptid və ya II tip kollagen - canlı hüceyrələrdə, xüsusilə də ekstrasellülyar matriksdə mövcud olan fibroz zülaldır. Kollagen peptid tərkibində aminoturşular (qlisin, prolin ve hidroksiprolin) saxlayır və fibroz toxuma yaranmasında önəmli rol oynayır. Qeyd olunur ki, kollagen peptid oynaqlarda elastikliyi və hərəkətliliyi artırır, ağrını azaldır.

Hialuron turşusu - sinovial mayenin əsas tərkib hissəsi olub, onun özlülüyünə görə məsuliyyət daşıyır. Hialuron turşusu lubrisin ilə yanaşı bioloji yağlamanın əsas komponentidır. O, oynaq qığırdağında hər hüceyrənin örtüyü şəklində (xondrosit) mövcud olan mühüm komponentdir. Birləşdirici zülalın iştirakı ilə hialuron turşusu aqrekanın monomerləri ilə birləşdikdə qığırdaqda suyu özünə çəkən mənfi yüklənmiş aqreqatlar əmələ gəlir. Bu aqreqatlar qığırdağın elastikliyinə cavbdehdir.

MSM – kükürdün təbii mənbəyidir. Proteinin sintezində, hormonların və enzimlərin əmələ gəlməsində, toxumaların böyüməsində mühüm rol oynayır.

 

Göstərişləri:

  • Oynaq və onurğanın degenerativ-distrofik xəstəlikləri: Ilkin artroz, fəqərəarası osteoxondroz, osteoartroz, osteoporoz;
  • Sümük sınıqları (sümük döyənəyinin əmələ gəlməsini sürətləndirmək məqsədi ilə);
  • Yaşlı insanlarda və idmançılarda profilaktik məqsədlə.

 

Dozalanma və qəbul qaydası:

1 tab gündə 1 - 2 dəfə

 

Buraxılış forması:

Tablet №30

 

İstehsalçı: VEFA İlac San. ve Tic. Ltd. Şti.

Azerbaycan Respublikasında rəsmi distribütor “Paşa-K” şirkəti.