/public/editor/kcfinder/upload/images/medicine_images/Arteasy.jpg
Share this:

Arteasy cream


Tərkibi:

Hər bir 50 ml kremin tərkibindəki aktiv maddələr:

Qlükozamin Sulfat 2KCL

3125 mq

Xondroitin Sulfat Na

500 mq

Kollagen peptid və ya II tip kollagen

500 mq

MSM (metilsulfonilmetan)

500 mq

Razyana yağı

65,5 mq

Evkalipt yağı

65,5 mq

Qərənfil yağı

26,25 mq

Zəncəfil yağı

70 mq

Lavanda yağı

262,5 mq

Mentol yağı

500 mq

Şirin portağal yağı

525 mq

 

Farmakoloji təsiri:

Qlükozamin sulfat – kimyəvi quruluşuna görə aminoşəkərdir. Oynaq qığırdağı, bağ və vətərlərinin, həmçinin digər birləşdirici toxumaların təbii struktur komponentidir. Oynaq qığırdaq toxuması üçün zəruri olan glükoaminqlikanların əsas tikinti materialıdır.

Xondroitin sulfat - yüksəkmolekullu polisaxariddir. Birləşdirici toxumanın kompressiyasının qarşısını alır, oynaqdaxili mayenin istehsalını, zədələnmiş oynaqların hərəkətliliyini artırır.

Kollagen peptid və ya II tip kollagen - canlı hüceyrələrin ekstrasellülyar matriksində mövcud olan fibroz zülaldır. Tərkibində aminturşular (qlisin, prolin ve hidroksiprolin) vardır, fibroz toxuma yaranmasında önəmli rol oynayır. Qeyd olunur ki, kollagen peptid oynaqlarda elastikliyi və hərəkətliliyi artırır, ağrını azaldır.

MSM (Metilsufonilmetan) – kükürdün təbii mənbəyidir. Oynaq qığırdağı, sümük toxuması formalaşmasında və kollagen sintezində mühüm rol oynayır. MSM maddəsi oynaq, əzələ və vətər ağrılarının azalmasına yardım edir.

Razyana yağı – iltihabəleyhinə, ağrıkəsici xüsusiyyətinə malikdir. Revmatizm xəstəliyinin müalicəsi zamanı yerli istifadəsi faydalıdır.

Evkalipt yağı antiseptik, iltihabəleyhinə təsirə malik güclü fitonsid vasitədir.

Qərənfil yağı - olduqca yüksək miqdarda evgenol maddəsi ilə zəngindır və bu maddə sayəsində yüngül analgetik (ağrı kəsici) xüsusiyyətlərə malikdir.

Zəncəfil yağı – revmatizmdə, oynaq və əzələ ağrılarında, qan dövranının zəif olduğu nahiyələrdə effektiv olduğundan istifadə edilməsi tövsiyə edilir.

Lavanda yağı – lyumbaqo, artrit və miozitlər zamanı yerli ağrıkəsici vasitə kimi istifadə olunur.

Mentol yağı yerli qıcıqlandırıcı və iltihabəleyhinə təsir göstərir, ağrıları aradan qaldırır.

Şirin portağal yağı – antisellülit vasitə kimi istifadə olunur. Karbohidrat və yağ mübadiləsini tənzimləyir, dərini təmizləyir, hüceyrələrin yenilənməsini təmin edir.

Göstərişləri:

  • Oynaq, əzələ və boyun ağrıları;
  • Oynaq və qığırdaq toxumasının degenerativ-distrofik xəstəlikləri: osteoartroz, osteoxondroz, artrit;
  • Lyumbaqo, miozit, fərqli növ revmatik ağrılar;
  • Sınıq və travmadan sonra bərpa dövründə.

 

Dozalanması və istifadə qaydası:

Gərəkli nahiyəyə gündə bir neçə dəfə dairəvi hərəkətlərlə sürtülür.

 

Buraxılış forması:

Krem 50 ml

 

İstehsalçı:

VEFA İlac San. ve Tic. Ltd. Şti.

Azerbaycan Respublikasında rəsmi distribütor “Paşa-K” şirkəti.